Atura Hotel
648 Dean Street
Albury, Albury NSW 2640
Australia